Helena Cierniak - Biuro Rachunkowe Kalisz

Rozliczanie PKPiR, Ksiąg rachunkowych , ryczałtu, ZUS, ewidencja VAT, kadry, płace
rozliczenia roczne,inne usługi biurowe. Możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta.
Telefon: 602 303 139